Diskussion

Bekæmpelse af den negative sociale arv

Hvordan står det til med bekæmpelsen af den negative sociale arv?

Brugen af ekspertkilder

Undersøg og diskuter rammerne for brugen af ekspertkilder i medierne med udgangspunkt i sagen om Marlene Wind og Søren Pind.

Ciano - et reality-monster

Diskuter, hvad reality-stjernernes indtog i medierne gør ved deres troværdighed.

Copenhagen Pride

Arbejd med homoseksuelles vilkår, og vurdér, hvordan Copenhagen Pride kan bidrage positivt til disse. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Connie Hedegaards syn på den moderne konservatisme

Diskutér, Connie Hedegaards syn på konservatismen og vision for samfundet.

Danmark i krig

Diskussionsoplæg om Danmarks deltagelse i militære operationer rundt omkring i verden.

Danskernes holdning til euroen

Undersøg, de argumenter som tilhængere og modstandere af euroen ofte fremhæver.

De 10 fair trade principper

Undersøg, hvordan fair trade principperne kan overholdes.

De danske terrorpakker

Undersøg og diskuter konsekvenserne af de to såkaldte terrorpakker, som blev vedtaget i 2002 og 2006.

De globale konsekvenser af EU's landbrugspolitik

Undersøg og diskutér, om EU’s landbrugsstøtte har negative konsekvenser for bønderne i verdens ulande.

De sociale medier og jer

Find gode og dårlige ting ved de sociale medier, og del jeres viden med hinanden. (30 minutter i 8.-10. klasse).

Den danske betalingsbalance

Undersøg, hvad der er med til at påvirke den danske betalingsbalance i en positiv og negativ retning.

Den demokratiske debat i EU

En diskussion af, hvordan man kan få EU-borgerne bedre inddraget i den demokratiske debat.

Det Danmark jeg drømmer om

Med udgangspunkt i Margrethe Vestagers tale, Det Danmark jeg drømmer om, skal klassen diskutere De radikales vision for Danmark.

Det danske velfærdssamfund og jeres drømmesamfund

Del jer i mindre grupper, og lav illustrationer af det danske velfærdssamfund og jeres drømmesamfund.

Det farlige internet

Undersøg og diskuter, hvorvidt der kan være nogle fare ved at bruge nogle af de sociale netværk, som I kender til.

Det nye politiske landskab

Aktiviteten giver et indblik i partiernes placering i det nye politiske landskab.

Din ungdom på spil

Interaktivt filmspil, hvor spilleren bringes gennem forskellige dilemmasituationer vedrørende spillets fire temaer, der er tyveri, misbrug, hærværk og vold.

Diskussionsoplæg om flexicurity

Undersøg, om vi har en god balance mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Distortion - kultur eller moralsk forfald?

Find ud af, hvad Distortion er, og hvorfor gadefesten deler vandene blandt beboerne i København. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Du er den, som du bliver gjort til

Diskutér, hvilken betydning socialisering har for os som mennesker.

Er demokratiet gået fløjten?

Undersøg, hvordan 1. maj løb af stablen i 2014, og diskutér hvordan man kan protestere på en demokratisk måde. (30 minutter i 8.-10. klasse).    

Er demonstrationer politik?

Man kan deltage i politik på mange måder. Denne aktivitet giver et indblik i alternative former for politisk deltagelse.

Er du bange for staten?

Diskuter, hvilken rolle staten skal spille. Er den moderne velfærdsstat blevet for stor og omklamrende, som nogle liberalister mener?

Er Islamisk Stat en stat?

Undersøg, hvad en stat er og diskuter, om Islamisk Stat er en stat? (20 min i 8.-10. klasse).

Er sværdet stærkere end pennen?

Efter terrorangrebet i Paris d. 7. januar 2015 på satiremagasinet Charlie Hebdo, diskuteres mediernes formidling af religion. Vurder, hvordan medierne skal forholde sig til ytringsfriheden, når det handler om religionskritik. (45 minutter i 8.-10. klasse).

EU’s forfatningstraktat og Tyrkiet som medlem af EU

Diskussionsoplæg om Tyrkiets mulige medlemskab af EU.

EU vs. Google

Undersøg magtforholdet mellem multinationale selskaber og EU, og forstå baggrunden for EU-Kommissionens handlinger i forhold til Google. Drøft desuden multinationale selskabers rolle og ansvar i den globaliserede virkelighed. (60 minutter i 8.-10. klasse).

Europæere på danske ydelser

Fordyb jer i et af tidens store debatemner: EU-borgeres ret til sociale ydelser i andre EU-lande. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Finanslovsaftalen 2010

Undersøg, hvordan finansloven fra 2010 blev brugt til at sætte gang i den danske økonomi, og hvilke politiske mærkesager den bar præg af.

Folkemødet

Undersøg og diskutér formålet med Folkemødet på Bornholm. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Forskellen på mænd og kvinder

Diskuter forskellene på mænd og kvinder. (15 minutter i 8.-10. klasse).

Forbrydelse og straf

I denne aktivitet skal du overveje, hvilken form for straf der passer til forskellige lovovertrædere.

Fremtidens FN

FN skal fornyes, og I skal lave et udspil.

Fremtidens velfærdsstat

Statens udgifter skal i fremtiden skære ned. Men hvor skal besparelserne findes, og hvilke konsekvenser får det for vores dagligdag?

Frihandel eller protektionisme?

Undersøg de forskellige argumenter for og imod frihandel.

Fuck skolen

Flere unge siger fuck til skolen og får ikke en uddannelse. Men hvad synes I, at staten bør gøre?

Fup eller fakta om utryghed i natten

Arbejd med metoden social pejling og undersøg, om jeres venners syn på utryghed i nattelivet stemmer overens med de faktiske tal.

Fører man blokpolitik i Danmark?

Diskuter og undersøg, hvordan den politiske situation ser ud i Danmark.

Gazakonflikten og danske jøder

Skal danske jøder stå til regnskab for staten Israels handlinger? Undersøg, om konflikter som den i Gaza påvirker dagligdagen for jøder i Danmark. (45 minutter i 7.-10. klasse).

God integration vist i billeder

Lav en billedserie, hvor jeres bud på god integration illustreres.

God regeringsførelse i Mozambique

Diskussion af årsagerne til at Danida smækkede donorkassen i over for Mozambique.

Grise og bakterier

Undersøg problemet med MRSA-bakterien, og diskutér løsningsforslag. (60 minutter i 8.-10. klasse).

Hvad er dansk kultur?

I denne øvelse skal forsøge at indkredse den danske kultur og finde frem til de ting, som I synes er kendetegnede for Danmark.

Hvad er demokrati?

Diskutér, og forhold jer til Hal Kochs forståelse af demokratiet. (30 minutter i 8.-10. klasse).

Hvem er egentlig socialist?

Der er tre partier i Folketinget, som tager udgangspunkt i socialismen, hvad er deres forskelle og ligheder?

Hvem har de mest liberale holdninger?

I dansk politik er der flere partier som kalder sig liberale eller har liberale holdninger, men hvilket ét er mest liberalt?

Hvem har indflydelse på unges identitet?

Diskutér, hvad der har størst indflydelse på, hvem I er. (30 minutter i 8.-10. klasse).

Hvilket køn er du?

En ny mulighed på Facebook åbner op for, at brugerne kan vælge mellem 50 forskellige beskrivelser af deres køn. Diskutér i grupper, hvilken betydning denne ændring har for brugerne. (30 minutter i 8.-10. klasse).

Hvor stor en rolle spiller familien i dit liv?

Det er svært at have tid til både familie og venner. Hvilke mennesker fylder mest i dit liv?

Høringsfristerne i Folketinget

Diskuter og undersøg, om de korte høringsfrister kan være et problem for demokratiet.

”I kan ikke slå os ihjel”

Diskutér, hvilket syn sangen "I kan ikke slå os ihjel" har på forholdet mellem majoriteter og minoriteter.

Inflation

Undersøg, hvordan inflation kan være med til at ødelægge økonomien.

Kampen om den danske model

Bliv klogere på konflikten og diskuter problemstillingen omkring virksomheders ret til at tegne overenskomster med udgangspunkt i sagen om restaurant Vejlegården i Vejle.

Kan du føre pengepolitik?

Nationalbanken skal tilpasse pengepolitikken efter de økonomiske konjunkturer. I denne øvelse skal du tage stilling til hvilken pengepolitik som skal føres. (20 minutter i 8.-10. klasse).

Krigskampagnen

I 2013 udkom en dokumentar om det politiske spil som ledte op til Irak-krigen. I skal arbejde med filmens centrale problemstillinger. (90 minutter i 8.-10. klasse).

Kvinder og venstrefløjen

Undersøg, hvorfor flere kvinder end mænd stemmer på venstrefløjen.

Kvinder og stemmeret

Undersøg betydningen af kvinders deltagelse i det danske demokrati, og diskuter, hvordan demokratiet havde udviklet sig, hvis kvinderne ikke havde fået stemmeret. (90 minutter i 8.-10. klasse).

Kulturmøde og forskellighed

Se kortfilmen Grisen af Dorte W. Høgh (2008), og diskuter, hvad den har med integration at gøre?

Liberal Alliance og skatten

Læs interviewet med Anders Samuelsen, og diskuter fordele og ulemper ved Liberal Alliances politik (45 minutter i 8.-10. klasse).

Lighed i det danske demokrati

Diskutér, hvad lighed betyder for det danske demokrati.

Lømmelpakken

Undersøg og diskuter lømmelpakkens konsekvenser for retssikkerheden.

Hvordan skal velfærden betales?

Undersøg i grupper, hvad de forskellige partier mener om velfærd og hvem, der skal betale for det.

Magtens tredeling

Diskutér, om en tredeling af magten er den mest optimale løsning i et demokrati.

Medborgerskab i Folkeskolen

Medborgerskab er blevet et buzzword blandt mange af dine lærere. Undersøg, hvad det er for et begreb, og hvilke krav der er til en god medborger?

Mediernes brug af indvandrere som kilder

Undersøg og diskuter mediernes brug af indvandrere som kilder.

Mediernes holdninger til politik

Undersøg, hvordan forskellige medier behandler samme sag forskelligt.

Monarkiet. Et levn fra fortiden?

Diskutér, om et moderne demokrati kan have et monarki.

Muhammed-krisen og demokrati

Diskuter Muhammed-krisens perspektiver for vores ytringsfrihed.

Ny form for moms?

Undersøg den danske moms og diskuter, hvorvidt man bør tage et opgør med den faste moms på 25 %.

Nydansker?

Diskutér, om begrebet, nydansker, er ekskluderende(45 minutter i 9.-10. klasse).

Ombudsmandens beføjelser

Diskuter, om Folketingets Ombudsmand burde have mere magt i det offentlige system.

Overholdelse af magtens tredeling

Synes du, politikerne skal kunne bestemme, hvordan domstolene skal dømme?

Paneldebat om de politiske partier

Undersøg i mindre grupper de politiske partier og diskuter deres holdninger i en paneldebat.

Parlamentarismen i Danmark

Undersøg, hvorfor parlamentarisme blev indført i Danmark i 1901.

Politiske partiers arbejde

Træk et parti, søg viden og inspiration om partiets partiprogram, ledelsesstil, valgplakater og videoer, og fremlæg til sidst partiet.

Politikernes ordvalg

Undersøg og diskuter, hvilken betydning politikernes ordvalg har for fremstillingen af dem i medierne.

Privatisering af statslige virksomheder

En grundtanke i socialismen er, at staten skal eje alle virksomheder, men hvordan ser det ud med politikernes syn på privatisering af statsejede virksomheder?

Pædagoger køber da økologisk

Vores livsstil er med til at bestemme vores indkøb. Leg selv med og find sammenhænge mellem typer og forbrug.

Religion i det offentlige rum

Diskutér, om religiøse symboler hører hjemme i det offentlige rum.

Reggae og danskhed

Diskussion af integration og danskhed med udgangspunkt i sangen ”I Danmark Er Jeg Født”, der er skrevet af den danske reggaestjerne Natasja.

Rettighedstankens rødder

Diskutér, om rettighedstanken er noget, som hører fortiden til.

Skal de multinationale selskaber betale skat?

Diskutér beskatningen af de multinationale selskaber i Danmark. Skal de multinationale selskaber betale mere i skat, eller er selskabsskatten i Danmark for høj og bør sættes ned?

Skal det være forbudt at gå med burka?

Forklar, hvorfor De Konservative trak deres forslag om et forbud mod burkaer tilbage.

Skal man straffe børn?

Diskutér, hvornår børn og unger er gamle nok til at tage ansvaret for kriminelle handlinger.

Skal valgalderen sænkes?

Find argumenter for og imod en sænkelse af valgalderen i Danmark.

Skattestoppet

Undersøg og diskuter fordelene og ulemperne ved det danske skattestop.

Solidarisk?

Se filmen Solidarisk? fra 2007, der er lavet af Konservativ Ungdom, og diskuter velfærdsstatens rolle.

Social arv. Et omdiskuteret begreb.

Den social arv er et omdiskuteret begreb. Denne aktivitet giver et indblik i denne debat, og giver dig mulighed for selv at tage stilling.

Spillet om de gode hjerner

Diskuter Brain Drain med udgangspunkt i en artikel fra Dagbladet Information.

Spin og demokrati

Undersøg og diskuter, hvilken rolle spindoktorer har i det danske demokrati.

Stereotyper i din dagligdag

Vi har alle stereotype opfattelser af nogle grupper i samfundet. Undersøg dine egne fordomme om andre mennesker.

Stop nethetz!

Grimme og hadefulde kommentarer på de sociale medier gør ondt. Det ved alle. Derfor kan det undre, at mængden af hetz og onde kommentarer er steget. Formulér et løsningsforslag til, hvordan tonen kan blive pænere. (45 minutter i 9.-10. klasse).

Rollekonflikter i dagligdagen

Diskuter, hvilke rollekonflikter vi risikerer at støde ind i i vores dagligdag.

Trumf en rettighed

Spil kort med udvalgte rettigheder, og argumentér for din sejr. (20 minutter i 7.-9. klasse).

Tyrkiet og EU

Diskussionsoplæg om Tyrkiets mulige medlemskab af EU.

Uddannelse i Grønland

Undersøg uddannelsesstatistik fra Grønland, og vurder, hvilken indsats der kan gøres for at forbedre uddannelsesniveauet. (45 minutter i 8.-10. klasse). 

Unge og nærdemokrati

Undersøg unges holdning og muligheder i forhold til lokalpolitik og find frem til de områder, hvor I ville fokusere, hvis I havde en stemme.

Verden ti år efter 11. september

Diskutér, hvordan angrebene den 11. september 2001 har påvirket verden i de ti år, der er gået siden.

Vidensdel om social arv

Diskutér negativ og positiv social arv. (45 minutter i 8.-10. klasse).

Yde efter evne og nyde efter behov

Diskutér, hvordan man laver en retfærdig fordeling af klassens penge.

Ændringer i samfundet

Der er altid ting i samfundet, som man drømmer om, var anderledes, og som man gerne ville have ændret. I denne aktivitet skal I arbejde med, hvad I ønsker ændret i samfundet.

Denne side kan kun ses af abonnenter

Log på med

   
Log ind
 
 • Dyslexie: En særlig velegnet skrifttype til ordblinde
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Tilmeld RSS Feeds
 • Tip en ven
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 • Udskriv
Close
Minimize